Vlastnosti

 • Dobrá stabilizácia pri vysokej konzistencii,
 • rýchle vmiešanie do betónu,
 • minimálna lepivosť,
 • dobrá úspora vody,
 • dobrá zlučiteľnosť s prevzdušňovacími prísadami,
 • hospodárne dávkovanie,
 • dlho pretrvávajúca plastifikovaná konzistencia,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

 • Transportbetón,
 • na kombinovanie so zmesovými cementmi,
 • vysokotekuté betóny,
 • samozhutňujúci betón,
 • prefabrikáty,
 • vysokohodnotné betóny.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123