Vlastnosti

 • Minimálna lepivosť betónu,
 • krátka doba miešania,
 • nadpriemerne veľká úspora vody,
 • vysoký stupeň začiatočnej pevnosti,
 • rýchly účinok,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • hospodárne dávkovanie,
 • vysokokvalitné betónové povrchy.

Použitie

 • Dobre pretrvávajúca plastifikovaná konzistencia, 
 • vysokokvalitné betónové povrchy,
 • krátka doba miešania,
 • rýchly účinok,
 • nadpriemerne veľká úspora vody,
 • hospodárne dávkovanie,
 • vysoký stupeň začiatočnej pevnosti,
 • minimálna lepivosť betónu,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123