Vlastnosti

 • Krátka doba miešania,
 • rýchly účinok,
 • nepatrná lepivosť betónu,
 • nadpriemerne veľká úspora vody,
 • hospodárne dávkovanie,
 • vysoký stupeň začiatočnej pevnosti,
 • vysokokvalitné betónové povrchy,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • skrátená doba odležania.

Použitie

 • Prefabrikáty,
 • vysokotekuté betóny,
 • samozhutňujúce betóny,
 • vysokohodnotné betóny,
 • vysokopevnostné betóny,
 • pohľadový betón,
 • betóny s vysokou mierou odolnosti proti agresívnym látkam,
 • transportbetón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123