Vlastnosti

  • Mimoriadne dlho pretrvávajúca plastifikovaná konzistencia,
  • rýchle vmiešanie do betónu,
  • výrazne nízka lepivosť betónu,
  • dobrá zlučiteľnosť s prevzdušňovacou prísadou,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • dobrá úspora vody.

Použitie

  • Transportbetón,
  • vysokotekuté betóny,
  • na kombinovanie so zmesovými cementmi.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123