Vlastnosti

  • Nadpriemerne veľká úspora vody,
  • hospodárne dávkovanie,
  • vysoký stupeň začiatočnej pevnosti,
  • vysokokvalitné betónové povrchy,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Prefabrikáty, podvaly, tubingové segmenty,
  • samozhutňujúce betóny,
  • betóny s vysokou mierou odolnosti proti agresívnym látkam,
  • vysokotekuté betóny,
  • transportbetón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123