Vlastnosti

 • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • intenzívna  dispergácia cementovej kaše,
 • dobrá homogenita betónu vďaka chemicko-fyzikálnemu účinku,
 • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
 • znížená spotreba vody vďaka výrazne vyššej tekutosti,
 • má dlhotrvajúci stekuťujúci účinok,
 • obmedzenie zmeny konzistencie v čase spracovateľnosti,
 • spomaľujúci účinok,
 • menej náročné ukladanie, rozprestieranie a zhutňovanie betónu,
 • hospodárne dávkovanie.

Použitie

 • Transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123