Vlastnosti

  • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • zlepšuje súdržnosť betónu,
  • uľahčuje zabudovanie betónu,
  • možnosť betónovania aj v tečúcich vodách,
  • možnosť použitia pri všetkých normalizovaných cementoch.  

Použitie

  • Betón ukladaný pod vodou s výstužou a bez výstuže,
  • opravy a betónové výstelky plavených kanálov,
  • upevnenie korytových svahov pod vodou,
  • vysokotekutý betón,
  • samozhutňujúci betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123