Vlastnosti

  • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • stabilizácia vysokotekutých betónov,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • obmedzuje sedimentáciu a odlučivosť vody z betónu,
  • zlepšenie homogenity betónu.

Použitie

  • Ľahký betón,
  • penobetón,
  • ľahká murovacia malta,
  • čerpaný čerstvý betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123