Vlastnosti

  • Redukuje zmrašťovanie pri sušení cementom viazaných stavebných materiálov,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • obmedzuje sedimentáciu a odlučivosť vody z betónu,
  • zlepšenie homogenity betónu,
  • pri cementom viazaných poteroch znižuje sklon k zdvíhaniu okrajov dosky poteru.

Použitie

 • Prefabrikáty,
 • cementové potery,
 • vysokohodnotný betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123