Vlastnosti

  • Spomalenie tuhnutia,
  • predĺženie doby spracovateľnosti,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Transportbetón,
  • čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
  • vodonepriepustný betón,
  • zabránenie vzniku pracovných škár,
  • možnosť dodatočného, resp. neskoršieho zhutnenia,
  • pri vysokých teplotách čerstvého betónu, resp. prostredia,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123