Vlastnosti

 • Spomalenie tuhnutia,
 • predĺženie doby spracovateľnosti,
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

 • Transportbetón,
 • čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
 • betón na stavbu ciest a mostov,
 • betón striekaný mokrou cestou,
 • vodonepriepustný betón,
 • betón s predĺženou dobou spracovateľnosti podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu),
 • zabránenie vzniku pracovných škár,
 • možnosť dodatočného, resp. neskoršieho zhutnenia,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123