Vlastnosti

  • Spomalenie tuhnutia,
  • predĺženie doby spracovateľnosti,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Transportbetón,
  • čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
  • betón na stavbu ciest a mostov,
  • betón striekaný mokrou cestou,
  • vodonepriepustný betón,
  • betón s predĺženou dobou spracovateľnosti podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu),

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123