Vlastnosti

 • Amorfná / puzolánová,
 • svetlá suspenzia,
 • zlepšenie homogenity betónu,
 • zvýšenie tesnosti betónu,
 • obmedzenie migrácie chloridov,
 • zvýšenie odolnosti proti agresívnym účinkom chemikálií
 • zlepšenie oteruvzdornosti,
 • dobrá zlučiteľnosť so životným prostredím.

Použitie

 • Betónové prefabrikáty,
 • vysokohodnotný betón pre energetický priemysel a priemysel odpadových vôd,
 • vysokopevnostný betón,
 • betón s vysokou mierou odolnosti proti agresívnym účinkom chemikálií,
 • betónové rúry,
 • striekaný betón /malta,
 • betónové tvarované škridly.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123