Vlastnosti

  • Zvýšenie tesnosti betónu,
  • zvýšenie pevnosti betónu,
  • zlepšenie pomeru pevnosti v ťahu pri ohybe a pevnosti v tlaku,
  • zvýšenie odolnosti proti korózii,
  • zvýšenie odolnosti proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • zlepšenie oteruvzdornosti.

Použitie

  • Vysokopevnostný betón,
  • betónové prefabrikáty,
  • striekaný betón,
  • betón s vysokou odolnosťou proti chemikáliám.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123