Vlastnosti

 • Tekutá prísada do betónu na zníženie priesaku vody
 • Hybridný efekt na minimalizovanie porozity
 • Ochrana proti tlakovej vode
 • Možné samoutesnenie trhlín až do 0,4 mm
 • Zlepšená odolnosť proti degradujúcim účinkom mrazu a chemických rozmrazovacích látok
 • Predlžuje životnosť betónových konštrukcií

Použitie

 • Vodonepriepustný betón 
 • Chladiace veže tepelných a atómových elektrární 
 • Betónové nádrže ako cisterny, záchytné nádrže a plavecké bazény 
 • Podzemné stavby s požiadavkou vodotesnosti 
 • Kanalizačné prvky ako rúry, kanály a šachty 
 • Konštrukcie, ktoré sú dimenzované na dlhú dobu životnosti

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123