Vlastnosti

 • Redukuje vznik primárnych výkvetov,
 • zlepšenie vlastností povrchu,
 • možnosť zvýšenia potreby vody,
 • zvýšenie začiatočnej pevnosti,
 • zlepšená vodonepriepustnosť,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • neobsahuje chloridy.

Použitie

 • Strojovo vyrábaný drobný betonársky tovar, napr.
 • farebný drobný betonársky tovar,
 • betónové dlažobné kocky,
 • obrubníky,
 • chodníkové dosky,
 • betónové U-profily.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123