Vlastnosti

 • Hromadná hydrofobizácia,
 • rovnomerný farebný dojem / intenzívnejšie farby,
 • redukuje vznik výkvetov,
 • voda sa zráža na povrchu - perličkovanie,
 • jednoduchšie čistenie pri znečistení povrchu,
 • zvýšená odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
 • znižuje priepustnosť vody.

Použitie

 • Výroba vysokokvalitného drobného betonárskeho tovaru,
 • architektonický betón,
 • výroba betónových škridiel,
 • drobný betonársky tovar so zušľachteným povrchom.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123