Vlastnosti

  • Neobsahuje chloridy,
  • hydrofobizácia betónu,
  • zlepšenie vlastností povrchu,
  • redukuje vznik výkvetov,
  • jednoduchšie čistenie pri znečistení povrchu,
  • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
  • intenzívnejšie farby.

Použitie

  • Vysokokvalitný strojovo vyrábaný drobný betonársky tovar,
  • farebný drobný betonársky tovar.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123