Vlastnosti

 • Neobsahuje chloridy,
 • zlepšenie stability betónu bezprostredne po zhutnení,
 • zlepšenie vlastností povrchu,
 • zvýšenie začiatočnej pevnosti,
 • vysoká pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu pri ohybe,
 • zlepšená vodonepriepustnosť,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vysoká bezpečnosť výroby,

Použitie

 • Strojovo vyrábaný drobný betonársky tovar, napr.
 • farebný drobný betonársky tovar,
 • betónové dlažobné kocky,
 • obrubníky,
 • chodníkové dosky,
 • betónové U-profily,
 • neobsahuje chloridy,
 • zlepšenie stability betónu bezprostredne po zhutnení,
 • zlepšenie vlastností povrchu,,
 • zvýšenie začiatočnej pevnosti,
 • vysoká pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu pri ohybe,
 • zlepšená vodonepriepustnosť,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vysoká bezpečnosť výroby,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123