Vlastnosti

 • Skupiny výrobkov s výberom prísad, napríklad:

   

  • spomaľovače tuhnutia,
  • prevzdušňovacie prísady,
  • stabilizátory,
  • prísady na uľahčenie spracovania,
             prísady zadržiavajúce vodu.         

Použitie

 • Na výrobu priemyselne vyrobenej čerstvej malty.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123