Vlastnosti

  • Kombinácia účinných látok nového typu,
  • zavedenie vzduchových mikropórov,
  • po pridaní prísady je betón vláčnejší, lepšie spracovateľný a zlepší sa jeho zhutniteľnosť,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • betónová zmes je homogénna, zníži sa náchylnosť k odlučivosti vody a k segregácii. 

Použitie

  • Transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
  • prefabrikáty,
  • betón s vysokou mierou odolnosti proti mrazu, resp. chemickým rozmrazovacím látkam  (CHRL).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123