Vlastnosti

  • Neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
  • hospodárne dávkovanie,
  • lepšia dispergácia cementu,
  • mierne spomaľujúci účinok,
  • zlepšenie spracovateľnosti.

Použitie

  • Transportbetón a čerstvý betón vyrobený na stavenisku,
  • čerpaný čerstvý betón,
  • pohľadový betón,
  • betón triedy konzistencie F 3,
  • drobný betonársky tovar.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123