Vlastnosti

 • Neobsahuje chloridy,
 • vysoká stabilita pórov,
 • dobré vlastnosti betónu/malty vo väzbe na spracovanie,
 • zlepšenie homogenity betónu/malty,
 • roztekavá konzistencia penobetónu,
 • dobrá schopnosť zadržiavať vodu,
 • bezpečné cielené nastavenie hustoty.

Použitie

 • Priemyselne vyrobená čerstvá malta,
 • tepelnoizolačná malta,
 • penobetón,
 • výplňové látky,
 • vyrovnávacie vrstvy,
 • ľahký betón,
 • polystyrénový betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123