Vlastnosti

  • Zlepšením kohézie betónu znižuje sklon k segregácii,
  • samozhutňujúce a ľahkozhutniteľné betóny sú robustnejšie,
  • stabilizácia betónov chudobných na jemné prímesové častice,
  • redukcia vnútorných trecích síl v betóne,
  • obmedzuje sedimentáciu a odlučivosť vody z betónu,
  • neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie.

Použitie

  • Samozhutňujúci betón,
  • ľahkozhutniteľný betón,
  • pohľadový betón,
  • čerpaný čerstvý betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123