Vlastnosti

  • Jednozložková uzatváracia vrstva na báze polyuretánu,
  • dobré izolačné vlastnosti proti vlhkosti,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • rýchlo vytvrdne,
  • nízky obsah emisií podľa AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov) a združenia GEV, EMICODE trieda EC1 Plus,
  • certifikovaná a zaradená ako povrchová vrstva na reguláciu obsahu vlhkosti podľa  STN EN 1504-2 pre princípy 2 a 8, metódy 2.2 a 8.2.

Použitie

  • Uzatváracia vrstva minerálnych podkladov so zvyškovou (zabudovanou) vlhkosťou ≤ 4,0 % (patent EP 0911306 B1),
  • vhodná na cementové potery, konvenčná a roztekavá,
  • vhodná na potery na podlahu s podlahovým vykurovaním,
  • vodná pre systém samonivelizačných cementových poterov MC-Estrifan ECE 20.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123