Vlastnosti

  • Pripravená na použitie,
  • zvyšuje odolnosť proti obrusovaniu,
  • zvyšuje adhéznu pevnosť v ťahu a povrchovú pevnosť v ťahu,
  • má hydrofóbny účinok,
  • zvyšuje odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
  • spevňuje prašné podklady alebo povrchy s uvoľňujúcim sa pieskom,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504-2.

Použitie

  • Impregnácia na cementom viazané povrchy ako betón a poter,
  • impregnácia na priemyselné podlahy,
  • prípravok na mokré dodatočné ošetrenie betónových a poterových plôch v interiéri.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123