Vlastnosti

  • Prípravok na báze epoxidovej živice,
  • dvojzložkový,
  • dispergovaný vo vode,
  • neobsahuje rozpúšťadlá,
  • odolný proti mechanickému zaťaženiu,
  • odolný proti agresívnym účinkom chemikálií, napr. zaťaženie vodou, riedené lúhy a kyseliny, olej benzín, priľne aj na mierne vlhké (ktoré nie sú viditeľne mokré) minerálne podklady.

Použitie

  • Transparentná uzatváracia vrstva na cementové potery (pohľadový poter),
  • farebný náter poterových a betónových podláh - uzatváracia vrstva na poterové a betónové podlahy v priemyselnej oblasti.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123