Vlastnosti

  • Pripravený na použitie, treba len zmiešať s vodou,
  • neobsahuje rozpúšťadlá,
  • jednoduché spracovanie.

Použitie

  • Prostriedok na zvýšenie adhézie cementom viazaných stavebných materiálov na minerálnych podkladoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123