Vlastnosti

  • Dvojzložková červená transparentná špeciálna polyuretánová živica,
  • rýchlotvrdnúca,
  • proces vytvrdnutia nie je podmienený vplyvom vlhkosti a teploty,
  • krátka doba spracovateľnosti.

Použitie

  • Na vytvorenie základného náteru, uzatváracej vrstvy a škrabanej stierky na mostnom zvršku a parkovacích plochách parkovacích domov podľa TL/TP- BEL-EP,
  • možnosť spracovania aj za nepriaznivých poveternostných podmienok,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123