Vlastnosti

  • Dvojzložková červená transparentná epoxidová živica,
  • odolnosť proti elektrickému prierazu > 500 megaohmov,
  • povrchová úprava mladého betónu (vek > 7 dní podľa TL/TP BEL-EP)

Použitie

  • Na vytvorenie základnej vrstvy, uzatváracej vrstvy alebo škrabanej stierkovanej vrstvy na mostnom zvršku podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), časť 7,
  • Vytvorenie uzatváracej vrstvy na parkovacích plochách parkovacích domov, rampách, vaniach pod certifikovanými zváranými  bitúmenovými (asfaltovými)pásmi,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123