Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná uzatváracia vrstva na báze epoxidovej živice s obsahom rozpúšťadiel,
  • spomaľuje proces odparovania vody v čerstvom betóne,
  • zvyšuje mechanickú a chemickú odolnosť betónových plôch.

Použitie

  • Základný náter na ešte zelený betón vo zvislej oblasti bezprostredne po oddebnení,
  • dodatočné ošetrenie čerstvého betónu, najmä v oblastiach vystavených osobitnému agresívnemu pôsobeniu chemických látok,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123