Vlastnosti

  • Aktívny protikorózny ochranný náter pod povrchové vrstvy na epoxidovej alebo polyuretánovej báze,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie
  • protikorózna ochrana v systéme na náhradnú reprofiláciu betónu podľa TL BE-PC,
  • protikorózna ochrana podľa STN EN 12944-6 (triedy C2 / C3 / C4 / C5 - I / C5 - M a lm 1 / lm 2 / lm 3).

Použitie

  • Impregnácia minerálnych podláh na viazanie prachu (MC-DUR 111 D transparentná),
  • uzatváracia vrstva na minerálne podklady pri mechanickom a chemickom zaťažení s príjemným riešením vzhľadu,
  • uzatvárajúce vrstvy odolné proti olejom a benzínu v parkovacích domoch, garážach, skladoch, umývacích linkách a pod.,
  • vhodná na použitie v priemyselnej oblasti a v podobných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123