Vlastnosti

  • Základný náter na suché, ako aj matne vlhké minerálne podklady, napr. podlahové plochy v kontakte s pôdou,
  • spojivo na báze epoxidovej živice pre škrabané stierky a stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností,
  • zhotovenie mált na báze reaktívnej živice,
  • vhodné na použitie v priemyselnej oblasti alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia trvalo, spracovanie.

Použitie

  • Základný náter na suché, ako aj matne vlhké minerálne podklady, napr. podlahové plochy v kontakte s pôdou,
  • spojivo na báze epoxidovej živice pre škrabané stierky a stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností,
  • zhotovenie mált na báze reaktívnej živice,
  • vhodné na použitie v priemyselnej oblasti alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123