Vlastnosti

  • Dvojzložková červená transparentná epoxidová živica bez obsahu rozpúšťadiel,  
  • odolnosť proti elektrickému prierazu > 500 megaohmov,
  • skúšaná s veľkým počtom zváraných bitúmenových pásov,
  • povrchová úprava mladého betónu (vek > 7 dní )

Použitie

  • Na vytvorenie základného náteru, uzatváracej vrstvy alebo škrabanej stierky podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), časť 7,
  • na vytvorenie uzatváracej vrstvy na parkovacích plochách parkovacích domov, rampách, vaniach a pod., pod certifikovanými zváranými pásmi,
  • systémy náhrady betónu z  mált na báze reaktívnej živice/betónu na báze reaktívnej živice (PC)

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123