Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice,
  • základný náter s aktívnymi protikoróznymi ochrannými pigmentmi.

Použitie

  • Aktívny protikorózny ochranný náter pod povrchové vrstvy na epoxidovej alebo polyuretánovej báze,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie
  • protikorózna ochrana v systéme na náhradnú reprofiláciu betónu podľa TL BE-PC,
  • protikorózna ochrana podľa STN EN 12944-6 (triedy C2 / C3 / C4 / C5 - I / C5 - M a lm 1 / lm 2 / lm 3).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123