Vlastnosti

  • Dvojzložková, transparentná reaktívna živica na báze KineticBoost-Technology®,
  • možnosť zaplnenia minerálnymi kamenivom,
  • rýchlotvrdnúca,
  • proces vytvrdnutia nie je podmienený vplyvom vlhkosti a teploty,
  • krátka doba spracovateľnosti.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady pod povrchové vrstvy na báze EP a PU,
  • systém povrchovej ochrany OS 8/OS 10 podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2,
  • spojivo pre škrabané stierky a stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností, ako aj pre malty na báze reaktívnych živíc,
  • možnosť spracovania aj za nepriaznivých poveternostných podmienok,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123