Vlastnosti

  • Dvojzložková univerzálna epoxidová živica vhodná na použitie v priemysle,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
  • vodotesná až do pomeru vyplnenia 1 : 10 (špeciálne kamenivo SK 2) ,
  • samoroztekavá až do pomeru vyplnenia 1 : 3,
  • vyplnená kamenivom s vysokou možnosťou mechanického a chemického zaťaženia, aj pri statickom, valivom a trecom zaťažení.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady pod krytiny a povrchové vrstvy,
  • spojivo pre malty na báze epoxidovej živice, škrabané stierky a stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností,
  • zhotovenie mált na báze reaktívnej živice,
  • utesnenie trhlín so silovým spojom, trhliny široké 1 - 2 mm so suchými hranami,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky,  spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123