Vlastnosti

  • Dvojzložková univerzálna epoxidová živica vhodná na použitie v priemysle,
  • možnosť zaplnenia minerálnym kamenivom vo vysokej miere,
  • veľmi dobrá adhézia na minerálnych podkladoch,
  • vyplnená kamenivom s vysokou možnosťou mechanického a chemického zaťaženia.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady pod krytiny a povrchové vrstvy, 
  • súčasť ochranných systémov MC-Schutzsysteme 1800, 1900 a 1900 Plus 62 nemeckého zákona o hospodárení s vodou),
  • spojivo pre škrabané stierky, stierky na vyrovnanie dutinkových nerovností a vyrovnávacie stierky, 
  • adhézny mostík pod povrchové vrstvy a malty na báze reaktívnych živíc,
  • výroba mált na báze reaktívnych živíc,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123