Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná epoxidová živica bez obsahu rozpúšťadiel,
  • podľa smernice EU-VO 2004/42 (Decopaint): 0 % ) (VOC - Volatile Organic Compound) (0 g/L).

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady,
  • spojivo pre vyrovnávacie stierky.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123