Vlastnosti

  • Epoxidová živica bez výplne na zhotovenie zálievkovej malty, mimoriadne dobré vlastnosti z hľadiska dotvarovania a roztekania,
  • vzhľadom na to, že je to epoxidová živica tvrdnúca za studena, má mimoriadne dobrú tvarovú tepelnú stálosť, 
  • vynikajúca schopnosť roztekať sa,
  • na výrobu liatych a roztekavých mált,
  • minimálny vývoj hydratačného tepla pri tvrdnutí, aj pri veľkom zabudovanom množstve,
  • dobrá odolnosť proti chemikáliám, vrátane olejov a tukov.

Použitie

  • V kombinácii s MC-Spezialkörnung FG na výrobu zálievkových a liatych mált na použitie do základov strojov, žeriavových dráh a pod.,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123