Vlastnosti

  • Neobsahuje zmäkčovadlá,
  • vytvrdne takmer bez prejavov zmrašťovania,
  • neprepúšťa kvapaliny, 
  • odoláva teplotám od - 40 °C do + 80 °C,
  • spĺňa požiadavky na maltu na báze reaktívnych živíc (PC) na zachovanie stavebnej podstaty betónových dopravných plôch (TP BEB RH-StB 02).

Použitie

  • Vyrovnanie výlomov a dier na vodorovných plochách,
  • výplň do základov pre stĺpiky zábradiel,
  • na podloženie stĺpikov zábradiel a zvodidiel,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123