Vlastnosti

 • Dvojzložkový, rýchlotvrdnúci, UV-stabilný prípravok na báze polyuretánu s nízkym obsahom rozpúšťadiel, 
 • dobrá odolnosť proti zriedeným kyselinám, lúhom a soľným roztokom,
 • možnosť spracovania štetcom, valčekom a striekaním,
 • predĺžená doba spracovateľnosti pri urýchlenom vytvrdzovaní,
 • proces vytvrdnutia nie je podmienený vplyvom vlhkosti a teploty,
 • krátka doba spracovateľnosti,
 • vysoký stupeň odolnosti proti oteru a poškriabaniu,
 • difúzne otvorený.

Použitie

 • Uzatváracia vrstva na minerálne podklady a ako finálna uzatváracia vrstva,
 • úprava starých povrchových vrstiev,
 • možnosť spracovania za nepriaznivých poveternostných podmienok,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123