Vlastnosti

  • Matná, vodnatá, transparentná uzatváracia vrstva na báze polyuretánu 2K umožňujúca  vynikajúce čistenie,
  • veľmi dobrá prídržnosť a vysoká tvrdosť povrchu,
  • vynikajúce vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
  • zvýšená odolnosť proti UV-žiareniu, nekrieduje,
  • difúzne otvorená .

Použitie

  • Na zušľachtenie povrchu systémov na povrchovú úpravu podláh na báze epoxidu a polyuretánu,
  • špeciálna uzatváracia vrstva na zníženie náročnosti čistenia,
  • na použitie na funkčnú povrchovú vrstvu priemyselných podláh a na náročné špeciálne systémy so zameraním na estetický vzhľad pri strednej miere mechanického a chemického zaťaženia,
  • možnosť použitia v exteriéri a na difúzne otvorené systémy povrchovej úpravy podláh,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123