Vlastnosti

 • Matná, vodnatá, pigmentovaná uzatváracia vrstva na báze polyuretánu 2K umožňujúca  vynikajúce čistenie,
 • Veľmi dobrá prídržnosť a vysoká tvrdosť povrchu,
 • vynikajúce vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
 • zvýšená odolnosť proti UV-žiareniu, nekrieduje,
 • difúzne otvorená,
 • široká paleta farieb.

Použitie

 • Na vytvorenie uzatváracej vrstvy na minerálnych podkladoch,
 • na zušľachtenie povrchu systémov na povrchovú úpravu podláh na báze epoxidu a polyuretánu,
 • špeciálna uzatváracia vrstva na zníženie náročnosti čistenia, 
 • na použitie na funkčnú povrchovú vrstvu priemyselných podláh a na náročné špeciálne systémy so zameraním na estetický vzhľad pri strednej miere mechanického a chemického zaťaženia,
 • možnosť použitia v exteriéri a na difúzne otvorené systémy povrchovej úpravy podláh,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123