Vlastnosti

  • Dvojzložková, pigmentovaná  uzatváracia vrstva na báze polyuretánovej živice,
  • farbostála pri účinkoch UV-žiarenia a difúzne priepustná,
  • povrchová úprava podlahy vyhovujúca ESD, elektrostaticky vodivá,
  • uzatváracia vrstva s dobrou trvácnosťou pri minimálnom až strednom mechanickom zaťažení.  

Použitie

  • Uzatváracia vrstva na podlahy v elektronickom priemysle a v čistých priestoroch využívaných v modernom priemysle,
  • ESD-priestory (Electro Static Discharge) EPA (Electrostatic protected area), s ESD-obuvou vhodné na uzemnenie osôb cez betón,
  • Hospodárna obnova starých vodivých podláh,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123