Vlastnosti

  • Dvojzložková epoxidová živica dispergovaná vo vode, vhodná na použitie v priemysle,
  • priľne aj na mierne vlhkých minerálnych podkladoch (bez viditeľnej mokrosti),
  • odolná proti zaťaženiu vodou, zriedenými kyselinami a lúhmi, ako aj celému radu organických chemikálií (pozri zoznam odolností),
  • možno dodať ako transparentnú impregnáciu a farebnú uzatváraciu vrstvu.

Použitie

  • Impregnácia minerálnych podláh na viazanie prachu (MC-DUR 111 D transparentná),
  • uzatváracia vrstva na minerálne podklady pri mechanickom a chemickom zaťažení s príjemným riešením vzhľadu,
  • uzatvárajúce vrstvy odolné proti olejom a benzínu v parkovacích domoch, garážach, skladoch, umývacích linkách a pod.,
  • vhodná na použitie v priemyselnej oblasti a v podobných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123