Vlastnosti

  • Farebná, pochôdzna látka na úpravu povrchu na báze polyuretánu,
  • samoroztekavá,
  • vysoký stupeň chemickej odolnosti a oteruvzdornosti,
  • bezpečná pri chôdzi a našľapovaní, pre prípad mokrého povrchu sa posypom kremenným pieskom dosiahne protišmykový povrch.

Použitie

  • Povrchová úprava podláh pre podklady so zvýšenými požiadavkami na statické preklenutie trhlín, 
  • ochrana betónových a oceľových povrchov pred mechanickým zaťažením a agresívnym pôsobením chemickým látok,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123