Vlastnosti

  • Rýchlo reaguje, prekleňuje trhliny a je oteruvzdorný,
  • možnosť aplikovať v hrubých vrstvách aj v stenovej oblasti a pri prácach nad hlavou,
  • plochy možno okrem toho zhotoviť v protišmykovom, antistatickom a/alebo farbostálom prevedení.

 

Použitie

  • Ochrana betónových a oceľových povrchov pred mechanickým zaťažením a agresívnym pôsobením chemickým látok,
  • sanácia  stavieb vystavených zaťaženiu kvapalinami (tesniaca vrstva v systéme MC-FLEX plus),
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123