Vlastnosti

  • Dvojzložková transparentná uzatváracia vrstva na báze epoxidovej živice bez obsahu rozpúšťadiel vhodná na použitie v priemysle,
  • možnosť spracovania štetcom, valčekom a striekaním.

Použitie

  • Uzatváracia vrstva na betónové a oceľové povrchy vystavené zvýšenému chemickému zaťaženiu,
  • zlepšenie odolnosti betónových častí stavebnej konštrukcie proti striedaniu mrazu s odmäkom,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123