Vlastnosti

 • Dvojzložková, rýchlotvrdnúca, UV-stabilná reaktívna živica na báze der KineticBoost-Technology® s nízkym obsahom rozpúšťadiel,
 • vysokoflexibilizovaná,
 • proces vytvrdnutia nie je podmienený vplyvom vlhkosti a teploty,
 • možnosť rýchleho prepracovania,

 • dobrá odolnosť proti zriedeným kyselinám, lúhom a soľným roztokom,
 • možnosť spracovania štetcom, valčekom a striekaním,
 • predĺžená doba spracovateľnosti pri urýchlenom vytvrdzovaní,
 • difúzne otvorená.

Použitie

 • Reaktívna živica na minerálne podklady na zhotovenie povrchovej úpravy podláh/priemyselných podláh s prekleňovaním trhlín,
 • úprava starých povrchových vrstiev,
 • systém povrchovej ochrany OS 10 podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2, 
 • možnosť spracovania za nepriaznivých poveternostných podmienok,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123